RSS

Monthly Archives: ខែវិច្ឆិកា 2009

Kyle xy or abc family

ខ្ញុំទើបតែមើលផ្សិលមិញ ហេហេ ល្អសើចតើ :D។ តែក៏កំសត់ដែរ គឹត្រង់មនុស្សម្នាកដែលគ្មានគ្រូសារនិងគេ មិនដឹងថាខ្លួនឯងមកពីណា

 
4 មតិ

Posted by ​នៅ ខែវិច្ឆិកា 30, 2009 in រឿងរ៉ាវ​ពីនេះពីនោះ

 

សកលវិទ្យាល៍យបញ្ញាជាតិ

ខ្ញុំទើបតតែលែតាមដើមអំពិលថាគេបើកប្រលងលើកទីមួយ។ មានអ្នកដឹងទេថាសាលាណឹងនៅណាដែរ?

 
 

មិនកំសត់ទេ តែចង់យំដែរណឹង

 
3 មតិ

Posted by ​នៅ ខែវិច្ឆិកា 27, 2009 in រឿងរ៉ាវ​ពីនេះពីនោះ

 

មនុស្សកើតមកត្រូវរៀន

ពេលខ្លះខ្ញុំមានអារម្មណ៏ថាហត់ណាស់ នឿយណាស់។ ខ្ញុំចាប់ផ្តើមចូលសាលាតាំងពីអាយុ ៥ ឆ្នាំ។ សរុបទៅ គ្រាន់តែសាច់រៀននៅសាលាណឹង គឹប្រើពេលអស់ជិត២០ឆ្នាំ។ រៀនហើយរៀនទៀត រៀនមិនចេះឈប់។ ពាក្យនេះមានន៍យពីរយ៉ាង។ ខ្ញុំគិតថាអ្នកទាំងអស់គ្នាយល់ហើយ។

តែគិតទៅ មនុស្សម្នាក់ ខួរក្បាលមិនដល់កន្លះគីឡូផង មេចក៏ត្រូវរៀនច្រើនម្លេះ។ ខ្ញុំរៀនជិត២០ឆ្នាំហើយ តែគិតទៅថាចេះស្អីខ្លះ? បើរ៉ាល់ងៃណឹង ងាកឃើញអានេះត្រូវតែរៀន ឃើញអានោះត្រូវតែដឹង ឃើញអានេះត្រូវតែយល់​។ យូៗ ទៅ មិនដឹងថារៀនអីក៏រៀនម្លេះ យកមកធ្វើអីខ្លះ? អាឡូវណឹង ឃើញសៀវភៅម៉ាក្បាលៗ តាមចិត្តក្តៅ ចង់តែអានវាតែទាំងអស់ណឹងណា។ បើមនុស្សធ្វើដូចកំព្យូទ៍រ ស្កានសៀវភៅហើយដាក់ចូលក្នុងប្រពន្ធចងចាំបាន។ រួចហើយដល់ពេលដែលត្រូវគិត រឹវិភាគ គ្រាន់តែ research ដូចក្នុងកំព្យូទ៍រមិនដឹងងាយយ៉ាងណាណ? បើគេធ្វើបានចឹងមែន មិនបាច់នឹងត្រូវរៀន ២០ ឆ្នាំធ្វើអីណ។

 
2 មតិ

Posted by ​នៅ ខែវិច្ឆិកា 26, 2009 in ប្រូកប្រាជ្ញអំពីខ្ញុំ

 

My poor writing

គិតទៅ គិតចុះ គិតឡើង ខ្ញុំកំសត់ខ្លួនដល់ហើយ ព្រោះខ្ញុំមិនសូវចេះភាសារ ទាំងអង់គ្លេស បារាំង បូករួមទាំងភាសារកំណើតផងដែរ។ ខ្ញុំសរសេរមិនសូវត្រូវទេ។ ហើយរឿងចំបងនោះ គឺខ្ញុំមិនសូវយកចិត្តទុកដាក់រៀនសូត្រ តាំងតែពីដើមមក។ ដល់ពេលនេះទើបគិតថាត្រូវស្តាយ តែធ្វើមិច បើហួសពេលហើយ។ ចឹងហើយ មានតែប្រឹងៗទៅ តាំងត្រដាបត្រដួស។ ខាងក្រោមនេះជាអត្ថបទដែលខ្ញុំសាកសរសេរមួយ មិនចង់អោយគេមើលទេខ្មាស់គេ។ តែរឿងខ្មាស់ណឹងទុកម៉ាកាដុបសិនចុះ បើមិនខំរៀនសរសេរទេ មិនដឹងជាពេលណាខ្ញុំចេះសរសេរ។ បើអ្នកណាគេបានអាន អត្ថបទខាងក្រោយណឹង ខ្ញុំសុំសួរតែមួយទេ គឺយល់ថាខ្ញុំចង់សរសេរអំពីអ្វីរឺអត់? ព្រោះខ្លាចតែសរសេរហើយគេមើលមិនយល់ផង។ ខ្ញុំមិនសួដល់កំហុសវេយ្យារណ៏ រឺ ស្ទីសរសេរបែបក្មេងទើបតែរៀនដូចខ្ញុំសរសេរនេះទេ។

Since 1950, the Optical Character Recognition (OCR) had been developed for a commercial OCR in the US. Then this method was using in an IBM application call “Optical Reader” in 1960. In 1970 the commercial OCRs were beginning pervasive in Japan. Then the handwriting recognition becomes also an interesting subject in research domain including handwriting isolate characters and handwriting isolate word. There are a lot of documents writing for example administrative document, meeting note are produced everyday and need to be digitized. Some researches in this domain can be noticed for example …..

There are two types of the handwriting documents, off-line and on-line documents. The off-line documents are the document was digitized by scanning or capturing the paper version and converting to the image version. The on-line document are documents which was written based on digital Ink technology that allow to capture the writing stroke in real time and store its coordinate X, Y,  and or times and pen pressure. This online document was started in research domain since 1960 and it was be interested in 1980 because of the development of the technology. Nowadays, there are many kinds of digital Ink such as Personal Digital Assistants (PDAs), electronic tablet and other technology with pen base.

There are two mains approaches to solve this problem known as the global approaches and analytic approaches. The global approaches suppose each word image or signal as an element or class and try to recognize with its entry characteristics. These approaches does not looking to recognize the characters containing in each word. The analytic approaches were proposed with the converse objective of global approaches. These approaches try to recognize the characters containing in each word. The advantage of analytic approach is to make indecently between the learning phases with the changing of lexicon. With these approaches, only the alphabets of each language should be trained to the system and normally adapted for the alphabets languages. With this main advantage, the analytic approaches become interesting approaches in these last few years. We can notice some recent research …. But the main difficulty in these approaches is the segmentation and selection the characters sequence of the word independently. To avoid this problem, our research proposed a bi-character approach to ensure that the sequence of characters selected are correct. And this method is adapted for lexicon base and non lexicon base.

 
3 មតិ

Posted by ​នៅ ខែវិច្ឆិកា 26, 2009 in ព័ត៌មានវិទ្យា